Консультації

Заповнення розділу “Об’єкти нерухомого майна” в декларації: важливо знати

Пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості, що належать йому та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Під іншими правами користування розуміють:  оренду, сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, заставу, користування на підставі довіреності, у тому числі генеральної довіреності, інші права, передбачені цивільним та господарським законодавством. 

Отже:
1. Законом передбачено, що дані про об’єкт декларування зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду. Тому суб’єкт декларування повинен відобразити у відповідних розділах декларації відомості про всі об’єкти, що належать колишньому чоловіку/дружині, та якими суб’єкт декларування володів, користувався не менше половини днів протягом звітного періоду, навіть якщо такий чоловік/дружина більше не є членом сім’ї суб’єкта декларування. Я
кщо у суб’єкта декларування в користуванні (на правах власності, оренди тощо) перебувало майно строком понад 183 діб, відомості про це мають бути зазначені в декларації.

2. Якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовив у наданні всієї або частини інформації, що повинна бути відображена в декларації, і при цьому самому суб’єкту декларування ця інформація не відома, він обирає у відповідних полях електронної форми декларації позначку «Член сім’ї не надав інформації».

3. Якщо ж член сім’ї відмовився надати таку інформацію, але ця інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним отримана з офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри), то суб’єкт декларування повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію.

4. Якщо члену сім’ї відповідна інформація не відома і вона не може бути ним отримана із офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри), то у відповідних полях електронної форми декларації слід обрати позначку «Не відомо».

5. Обрання позначки «Член сім’ї не надав інформації» є підставою для повної перевірки інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 50 Закону. Поки що, не має жодної справи

Незалежні завдяки вам

Підтримай боротьбу з корупцією, стань частиною команди змін з Bihus.Info.